Genner Vandværk

Ledningsbrud

Ved konstatering af brud på vandrør kontakt venligst omgående:

Næstformand G. Bruhn,  7469 8844 / 4055 3688


Værkpasser Bent Jensen 2282 6293

Kasserer Erik Berg 2327 9721


Generalforsamling 2018

Der afholdes generalforsamling i Genner Forsamlingshus

 

Tirsdag den 13. marts kl.  19.00


Ringforbindelse til Løjt Vandværk

I forbindelse med tilslutningen er der opsat materiale ved Ambercon som brunges i forbindelse med rengøring af den nye ledning.

 Mere nyt når vi er koblet på ledningen.

 

Genner den 10.2.2018