Genner Vandværk

Referat fra seneste generalforsamling

Referat fra generalforsamling:

Genner den. 14.3.17

 Der var mødt 14 personer foruden bestyrelsen hvilket var dejligt. Vi fik en god orientering fra formand Jørgen J. Poulsen om værkets tilstand og fremtidige planer.
Regnskab blev forelagt og godkendt,  og budget blev ligeledes godkendt.

En god aften med debat om værket hvilket jo gavner den fremtidige drift og forståelse om værket.

Regnskab og PowerPoint fra generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden snarest.


Bestyrelsessammensætning kan ses på siden : bestyrelsen